Styrelsemöte

Under helgen träffas styrelsen i Stockholm. Fokusområden för mötet är den nya utbildningen och förändring av hemsidan. Styrelsens nästa möte kommer ske via Skype 11/3. Har du som medlem något du vill att styrelsen tar upp, kontakta oss;

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: