Tidningen Skolhälsan

Melanie Baumann, ortoptist på Barnögonmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har skrivit i senaste tidningen för skolhälsovården ( Skolhälsan NR 3 2014)

Artikeln tar upp  praktiska tips kring screening med syntest i skolan: ocklusion med plåsterlapp, testavstånd till syntavlan, belysning,  omtest innan remiss skrivs och vilken information som kan ha betydelse för ögonkliniken inför remissbedömning.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: