Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: