Ortoptistutbildningen

Nu är det dags att ansöka till den nya ortoptistutbildningen i Göteborg. Ansökan är öppen 15/11 - 31/1. För vidare information, gå in på Göteborgs universitets hemsida: https://neurophys.gu.se/utbildning/uppdragsutb/uppdragsutbildning-ortoptist

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: