Välkommen till Sveriges Ideella Ortoptistförening

Välkommen till vår nya hemsida. Vi hoppas och tror att den ska vara intressant för alla såväl som ortoptister, patienter och andra som är nyfikna på vad vi gör.

Vi håller fortfarande på med upparbetningen. Om alla länkar o.dyl inte fungerar helt tillfredsställande får ni ha överseende med detta.

Diskussionsforum och de interna sidorna är under uppbyggnad och kommer inom kort.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: