WOD 2020 4

Vår professions dag infaller i år på måndag 1/6. Hoppas alla är med och firar. Mer information hittar ni på IOA:s interna sidor. 

https://www.internationalorthoptics.org/services/world-orthoptic-day/

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: