World Orthoptic Day

Idag ska vi uppmärksamma ortoptistyrket lite extra

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: