World Orthoptic Day, 3 juni 2013

Vi har fått en ”egen dag”, första måndag i juni varje år är numera ”World Orthoptic Day”! Detta är en dag där vi kan lyfta ortoptiken och ortoptisters arbete och göra oss synliga. IOAs PR kommitté jobbar med att få fram ett utbud av idéer och nedladdningsbara produkter (affischer kanske?) för att hjälpa oss att göra reklam. Detta ska bli tillgängligt från IOAs hemsida från 1 april. Sedan är det säkert många goda idéer som kan kläckas ute i våra länder. Håll dem inte för er själva utan meddela era kollegor. I år blir World Orthoptic Day den 3 juni. Vi hoppas på uppfinnsamhet och entusiasm för att göra denna dag till en trevlig och utåtriktad dag. Det är viktig för vår framtid att vi kommer ut i ljuset, både för våra arbetsgivare, politiker och för almänheten

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: