World Orthoptic Day, Fototävling!

Skicka in ditt bidrag till Wold Orthoptic Days fototävling. Mer finns att läsa...

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: