Ladda ner de nya körkortskraven här

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: