Vem kan behöva träffa en ortoptist?

  • – alla barn med familjer där refraktionsfel och skelning förekommer
  • – barn, ungdomar och vuxna med misstänkt eller fastställd skelning
  • – barn, ungdomar och vuxna som har synproblem och huvudvärk vid t.ex. läsning och skrivning, vid datorarbete och annat synansträngande arbete.
  • – patienter i alla åldrar, efter hjärnskador med rubbningar i ögonrörligheten och visuella förnimmelsestörningar.

Läs- och skrivsvårigheter 

Barn med läs- och skrivsvårigheter undersöks av ortoptist för att diagnosticera refraktionsfel som kan korrigeras eller samsynsdefekter som kan behandlas och därmed underlätta lästräningen.

Arbete vid dataskärm 

De senaste årens ändrade arbetsförhållanden med ökade krav att läsa information och arbeta vid datorer i många timmar per dag, har lett till ett antal arbetsrelaterade ögonbesvär. Det finns ett stort antal vuxna som har besvär med huvudvärk, dimsyn, dubbelseende etc.
En del besvär kvarstår även efter att man har fått anpassade terminalglasögon. Det är ortoptistens arbetsuppgifter att undersöka, diagnostisera och behandla bakomliggande samsynsdefekter.
Det är av samhällsekonomiskt intresse att denna kategori av problem inte leder till långvariga sjukskrivningar.

 

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: