Vänd dig till din närmaste ögonklinik för att hitta din ortoptist.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: