Styrelsen

Sara Flodin

Ordförande

Elisabeth Nilsson

Sekreterare

Elena Netskar

Kassör

Cecilia Vidal

Webbansvarig

Lena Jansson

Ledamot

Hela Styrelsen når du via

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: