Välkommen till SIOF

En organisation för Sveriges ortoptister

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

Styrelsemöte

Under helgen träffas styrelsen i Stockholm. Fokusområden för mötet är den nya utbildningen och förändring av hemsidan. Styrelsens nästa möte kommer ske via Skype 11/3. Har du som medlem något...

Läs mer

GA-fonden

Hög tid att söka medel ur Gert Aurells fond för 2019!
Kriterier för fonden och ansökningsblankett hittas på de interna sidorna.

Sista ansökningsdag 190501.
Välkommen med din ansökan till

 ...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: