Välkommen till SIOF

En organisation för Sveriges ortoptister

Vänd dig till din närmaste ögonklinik för att hitta din ortoptist.

Danska mötet 29/8 inställt

Det danska ortoptistmötet som blev framflyttat till 29/8 har även det blivit inställt. Nästa möte planeras bli nästa år. Inget datum satt än. 

Läs mer

WOD 2020 4

Vår professions dag infaller i år på måndag 1/6. Hoppas alla är med och firar. Mer information hittar ni på IOA:s interna sidor. 

https://www.internationalorthoptics.org/services/world-orthoptic-day/

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: