Välkommen till SIOF

En organisation för Sveriges ortoptister

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

Inbjudan till nordisk kongress i Oslo

Velkommen til nordisk kongress i Oslo 29. – 31. august 

Den 29. – 31. august 2019 arrangerer Nordic Pediatric Ophthalmology Group (NPOG) og Nordic Strabismological Association (NSA) en kongress...

Läs mer

Nytt lösenord

Från och med 15 april har vi nytt lösenord för att logga in på de interna sidorna. Alla medlemmar i SIOF kommer få detta på mejl.
Vill även påminna om...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: