Välkommen till SIOF

En organisation för Sveriges ortoptister

Vänd dig till din närmaste ögonklinik för att hitta din ortoptist.

Ortoptistutbildningen

Nu är det dags att ansöka till den nya ortoptistutbildningen i Göteborg. Ansökan är öppen 15/11 - 31/1. För vidare information, gå in på Göteborgs universitets hemsida: https://neurophys.gu.se/utbildning/uppdragsutb/uppdragsutbildning-ortoptist

Läs mer

GA-stipendiet 2019 -Katarina Eliasson

I februari 2019 tipsades i facebook-gruppen för ortoptister om en nyutkommen barnbok ”Amazing Amber and her lazy laser eye”. Eftersom jag saknat en svensk saga om lappträning blev jag nyfiken...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: