Välkommen till SIOF

En organisation för Sveriges ortoptister

Vänd dig till din närmaste ögonklinik för att hitta din ortoptist.

Norges ortoptistförening inbjuder till möte i Oslo.

Norges ortoptistförening håller möte i Oslo på Ullevål den 30 oktober-1 november. De inbjuder skandinaviska ortoptister att närvara. Program och anmälningsuppgifter hittar ni här.

Läs mer

WOD 2019 i Helsingfors

Ett gäng glada skandinaviska ortoptister firar WOD 2019 i Helsingfors. 

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: