Välkommen till SIOF

En organisation för Sveriges ortoptister

Vänd dig till din närmaste ögonklinik för att hitta din ortoptist.

GA-stipendiet 2019 -Katarina Eliasson

I februari 2019 tipsades i facebook-gruppen för ortoptister om en nyutkommen barnbok ”Amazing Amber and her lazy laser eye”. Eftersom jag saknat en svensk saga om lappträning blev jag nyfiken...

Läs mer

Webinar WSPOS

WSPOS, World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus, genomför varje lördag webinarier man kan följa live via deras hemsida. Tidigare webinarer ligger även i arkivet och kan tittas på i...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: