Vi finns i hela Sverige

Sveriges Ideella Ortoptistförening är en intresseorganisation för Sveriges ortoptister.

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

IOA Kongress 2020

David Newshamn vill upplysa alla berörda att nästa IOA Kongress hålls i Liverpool 2020!

Läs mer

Tack för mycket intressanta dagar i Karlstad!

Lite handouts från föreläsningarna har kommit in och de finns att hitta på de interna sidorna.

Nästa år kommer kongressen hållas i Uppsala i oktober månad. Det ser vi fram...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: