Vi finns i hela Sverige

Sveriges Ideella Ortoptistförening är en intresseorganisation för Sveriges ortoptister.

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

Nominering till föreläsning till Birgitta Neikters minne.

Tidigare föreläsare till Birgitta Neikters minne har varit Elizabeth Caines och Agneta Rydberg.
Nu är det dags för ny föreläsning i Uppsala, och vi önskar nomineringar till styrelsen via mejl innan...

Läs mer

SAVE THE DATE

Hej!
I år kommer SIOF:s möte att vara i Uppsala 11-12 okt. Vi hoppas att många av er kommer till mötet och vi vill ha hjälp med en av programpunkterna:...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: