Skelning 

Skelning kan vara medfödd eller uppstå i förskoleåldern. Det antas att 4-6% av alla nyfödda barn skelar.
Skelning kan även uppstå i vuxen ålder och annan sjukdom kan vara orsak.
Skelning kan vara synlig (manifest) eller dold (latent).
Vid en skelning störs samarbetet mellan ögonen och olika besvär framträder (v.g.se symtom). 

Orsaker till skelning:

 • Arv
 • Okorrigerade brytningsfel (översynthet, närsynthet, astigmatism)
 • Ögonskada/ ögonsjukdom
 • Långvarigt nedsatt allmäntillstånd
 • Vissa riskfaktorer under graviditet och förlossning
 • Trauma (t.ex. skallskador)
 • Neurologiska sjukdomar
 • Systemsjukdomar 

Symtom 

 • blundar ofta med ena ögat
 • onormal huvudhållning
 • huvudvärk
 • sveda i ögonen, dimsyn, ljuskänslighet
 • dubbelseende
 • dålig avståndsbedömning/tar vid sidan om
 • snubblar, går på saker
 • kisar, gör grimaser
 • dålig uthållighet vid läsning
 • ögondarr

Vad kan skelningen leda till? 

Skelning är inte bara ett ”skönhetsfel”. Det kan leda till en nedsatt syn i det skelande ögat (amblyopi). Det skelande ögat används mindre och stimuleras inte tillräckligt i sin synutveckling. Då synutvecklingens känsliga fas sträcker sig under de första levnadsmånaderna fram till 8-årsåldern, så betyder en understimulering under den tiden en bestående synsvaghet i det skelande ögat. Ju tidigare en skelning och synnedsättning upptäcks och behandlas desto snabbare förhindras en varaktig skada.
Ensidig synnedsättning (amblyopi) och/eller förlust av samsyn (djupseende) kan leda till inskränkningar i berättigande att ta körkort och begränsar yrkesvalet ( t.ex. att bli pilot, yrkeschaufför)

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: