Utbildning till ortoptist

Ortoptistutbildningen inom Norden står inför förändringar. 

Ny uppdragsutbildning startar vid Göteborgs universitet hösten 2021. Mer information kommer.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: