Kalendarium för internationella möten hänvisas till IOA - International Orthoptics Association

  

           2020

* XIV International Orthoptic Congress
Liverpool, UK 20-23 Juni
http://www.ioacongress.org/

 

 


Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: