Kalendarium för internationella möten hänvisas till IOA - International Orthoptics Association

Skandinavisk Ortoptistkongress

6-8 september 2017 i Karlstad

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: