Kalendarium för internationella möten hänvisas även till IOA - International Orthoptics Association

  

           2022

* XIV International Orthoptic Congress
Liverpool, UK 9-12 Juni
http://www.ioacongress.org/

 

 


Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: