Kalendarium för internationella möten hänvisas till IOA - International Orthoptics Association

           2019

* NPOG NSA 2019
Oslo; Norge 29-31 augusti
www.npog-nsa.org 

 

           2020

* XIV International Orthoptic Congress
Liverpool, UK 20-23 Juni
http://www.ioacongress.org/

 

 


Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: