Kalendarium för internationella möten hänvisas till IOA - International Orthoptics Association

           2019

* SOA congress
Helsingfors Finland 5 juni
Preliminärt program

* 40th meeting ESA 
Helsinfors, Finland 5-8 juni
http://esa2019.org/

* NPOG NSA 2019
Oslo; Norge 29-31 augusti
www.npog-nsa.org 

 

           2020

* XIV International Orthoptic Congress
Liverpool, UK 20-23 Juni

 

 


Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: