Kalendarium för internationella möten hänvisas till IOA - International Orthoptics Association

  

           2020

* Dansk medicinsk ortoptisk forenings årsmøde 2020
Roskilde, 29 augusti
Program

Gratis för medlemmar i DMOF eller de skandinaviske ortoptistföreningarna. Anmäl dig till årsmötet på 

           2022

* XIV International Orthoptic Congress
Liverpool, UK 9-12 Juni
http://www.ioacongress.org/

 

 


Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: