Kalendarium för internationella möten hänvisas till IOA - International Orthoptics Association

Skandinavisk Ortoptistkongress

11-12 oktober i Uppsala

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: