AMBLYOPI

 

Vad är amblyopi?
Synen är nedsatt eller underutvecklad på ena eller båda ögonen.

Vad orsakar amblyopi?
Skelning, eller om ett öga är mer översynthet än det andra och/eller har en brytningsfel

Hur behandlar vi amblyopi?
Med glasögon och/eller lapp

Hur kan lappen hjälpa mitt barn att se bättre?
Genom att täcka för det bättre ögat tvingar vi det lata ögat att arbeta mera.

Vad ska mitt barn göra när lappen används?
Läsa, rita pyssla, titta på TV, data spel

Hur mycket lapp kommer mitt barn att behöva?
Detta beror på barnets ålder och hur länge ögat har varit otränat

Kommer det att förbättras av sig själv?
Nej. Utan behandling kan ditt barn få permanent nedsatt syn som inte kan korrigeras när de blir äldre.

Finns det någon annan behandling förutom lappen?
För att få bättre synskärpa måste ögat tvingas att användas. Inga operationer kan hjälpa. Om barnet behöva glasögon är det också viktigt att dessa används samtidigt med lappen

 

TIPS

Uppmuntra
Kämpa även om du får motstånd
Gör det kul
Håll dem sysselsatta
Be andra om support och hjälp
Belöna mödan

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: